Diensten

De wijk-/transferverpleegkundige bepaalt door middel van een indicatiestelling op welke hulp u aanspraak kunt maken.
NouRdam kan de onderstaande zorgdiensten leveren

Onze diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Persoonlijke verzorging

Er kunnen zich tal van situaties voordoen: herstel na een ziekenhuisopname, niet meer zo lenig zijn of leven met een handicap, waardoor de gewone dagelijkse handelingen minder vanzelfsprekend gaan. Dan kunnen zaken als opstaan, naar bed gaan, wassen, aan- en uitkleden of eten en drinken, te zwaar worden. Dan is het prettig om daarbij vakkundige hulp in te kunnen schakelen.


Verpleging

Als de cliënt een indicatie heeft voor verpleging wordt de zorg verleend door verzorgenden IG, ziekenverzorgenden en/of verpleegkundigen. De werkzaamheden bestaan ondermeer uit: verpleegkundig en verpleegtechnisch handelen, advies, voorlichting en bijstand verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke of geestelijke ziekteprocessen, handicaps en ontwikkelingenstoornissen voorzover deze betrekking hebben op de fundamentele levensverrichtingen van de cliënt.


Begeleiding

Met een indicatie begeleiding ontvangt de cliënt onder meer begeleiding bij het aanbrengen van structuur in de dagelijkse levensverrichting, m.n. in de palliatieve fase in het leven. Deze begeleiding kan gegeven worden door verzorgenden vanaf niveau 3. Afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag wordt een gespecialiseerde zorgprofessional, maatschappelijk werkende of SPW-er vanaf niveau 3 ingezet. Er wordt meestal samengewerkt met andere disciplines.

AIV
Deze functie wordt geïndiceerd als de cliënt herstellende is en er nieuwe activiteiten aangeleerd moeten worden. Bijvoorbeeld een cliënt die na een herseninfarct (CVA) weer moet leren de zelfzorg te doen. De begeleiding hierbij wordt in principe gegeven door verpleegkundigen. Er wordt samengewerkt met andere disciplines.


Nachtzorg

In bijzondere gevallen kan voor verzorging of verpleging een beroep worden gedaan op meer uren aaneengesloten zorg 's nachts.


24-uurs zorg

Het kan gebeuren dat iemand in afwachting of ter voorkoming van een opname 24 uur per dag zorg nodig heeft. NouRdam kan ingeschakeld worden bij het invullen van deze zorgvraag.


Zorg in specifieke situaties

Wanneer iemand ernstig ziek is of ’s nachts erg onrustig is, wordt er ook zorg gedurende de (hele) nacht geleverd. Soms kan het gebeuren dat iemand 24 uur van de dag zorg nodig heeft, bijvoorbeeld in afwachting van een opname of wanneer er sprake is van palliatieve zorg. Afhankelijk van de zorgzwaarte wordt de zorg geleverd door verzorgende of (gespecialiseerde) verpleegkundigen.

Nourdam ZorgU bent bij ons in goede handen
Heeft u Vragen?(010) 3107951
Noodgeval?+31 651359421